Samenwerking

Federatie van onafhankelijke seniorenverenigingen

De tijd is rijp om tot een federatie van onafhankelijke senioren verenigingen te komen.

Het zal een licht samenwerkingsverband moeten zijn, waarbij de verenigingen volstrekt zelfstandig blijven en dus een geheel eigen beleid kunnen voeren. Aansluiting bij de federatie zal ook nooit verplicht zijn maar kan voordelen bieden zoals gezamenlijke collectieve kortingen, ondersteuning en belangenbehartiging.

Het ligt in de bedoeling om begin 2016 de verkennende besprekingen te starten en om  binnen enkele maanden een dergelijk samenwerkingsverband tot stand te brengen.
De initiatiefnemer, Eint Ockels, voorzitter NBvON,  roept de verenigingen op om zoveel mogelijk in overleg, per regio iemand af te vaardigen naar de te vormen oprichtingsgroep. Deze werkgroep zal zich dan buigen over vorm en inhoud van de nieuw op te richten federatie. Graag opgave voor 1 december.

In december kunnen we dan uit de meedenkers een kleine werkgroep en een klankbordgroep voor toetsing en overleg vormen om tot het oprichten van de meest gewenste federatievorm te komen.

Aanmelden voor de oprichtingsgroep graag via e.ockels<at>ziggo.nl